Karta

Här finns Umeå Skyttehall

Bil: Sväng in mot regementsområdet vid Haga-rondellen på gamla E4:an. Följ gula linjen på kartan.

Gående eller cykel (från Umeå C): Tag in på regementsområdet där receptionen till Umestan är (ungefär i mitten på kartan), tag dig sicksack upp genom området till Skyttehallen.

Gående eller cykel (från Umeå N): Tag in på regementsområdet Sandbackarondellen på Haga, in genom grinden vid fotbollsplanen, tag dig sicksack upp genom området till Skyttehallen.

GPS:
RT90: X: 7089020, Y: 1719130
WGS84: Lat N 63° 50′ 23″ Lon E 20° 15′ 37″
Decimal: 63.8398, 20.2605