Styrelse

Styrelseledamöter Namn E-post Förening
Ordförande Emil Å ordf (at) umeaskytteallians punkt se Försvarsmakten
Sekreterare Thomas A sekr (at) umeaskytteallians punkt se Umeå Skf
Kassör Anna Ö kassor (at) umeaskytteallians punkt se Umeå PK
Ledamot Erik N sjsk-ledamot (at) umeaskytteallians punkt se Sävar JSK
Ledamot Matteus G ujsk-ledamot (at) umeaskytteallians punkt se Umeå JSK

Suppleanter Namn E-post Förening
Suppleant Dennis B upk-suppleant (at) umeaskytteallians punkt se Umeå PK
Suppleant Per N uskf-suppleant (at) umeaskytteallians punkt se Umeå Skf
Suppleant Kalle N sjsk-suppleant (at) umeaskytteallians punkt se Sävar JSK
Suppleant Johan V ujsk-suppleant (at) umeaskytteallians punkt se Umeå JSK

Annat Namn E-post Kommentar
AU Emil Å au (at) umeaskytteallians punkt se Sammankallande
Teknikgruppen Thomas A teknikgrupp (at) umeaskytteallians punkt se Sammankallande och ansvarig
Bokning av hallen Anna Ö bokning (at) umeaskytteallians punkt se
Inköp till hallen Teknikgruppen
Nycklar Erik L nycklar (at) umeaskytteallians punkt se
Valberedning Umeå PKs valberedning Umeå PK
Valberedning Umeå SKFs valberedning Umeå SKF
Revisor Ann M revisorer (at) umeaskytteallians punkt se
Revisor Stefan A revisorer (at) umeaskytteallians punkt se
Revisorsuppleant