Kultyper i hallen

På grund av utformningen av målfånget är inte alla kultyper godkända i hallen. Se bilderna nedan för mer information.