Kultyper i hallen

Tänk på att bara för att kulan är godkänd är det inte godkänt att skjuta den från vilket vapen som helst. Information om godkända vapen finns anslaget i skjuthallen på skjutbanetillståndet.

På grund av utformningen av målfånget är inte alla kultyper godkända i hallen. Se bilderna nedan för mer information.