Hallkort

På årsmötet 2014 beslutades om följande avgifter:

  • Familjekort: 600 kronor
  • Enskild medlem: 300 kronor
  • Medlem som ej är med i alliansens föreningar: 1000 kronor
  • Årsavgift för förening: 3000 kronor
  • Inträdesavgift för förening: 3 årsavgifter (9000 kronor)

På årsmötet 2016 beslutades om följande avgifter som börjar gälla från och med 2017:

  • Juniorkort: 300 kronor
  • Seniorkort: 400 kronor
  • Medlem som ej är med i alliansens föreningar: 1100 kronor
  • Årsavgift för förening: 3000 kronor
  • Inträdesavgift för förening: 3 årsavgifter (9000 kronor)

Hallkortsavgift kan även betalas in halvårsvis om man är medlem i en av medlemsföreningarna.

Hallkort kan ej lösas över årsskiftet, d.v.s. en betalning på 300 kronor i oktober 2013 räknas som betalning för 2013, ej för HT2013/VT2014.

Medlemmar i medlemsföreningar ska betala till sin egen förening, alternativt till en utsedd representant. Pengarna ska ej sättas in direkt på alliansens konto.

Undantaget är skyttar som är medlem utan medlemsförening och skyttar som endast deltar i skytteformer som är utanför deras egen klubbs arrangemang. Dessa ska kontakta kassören för att få en faktura. De får endast betala in för helår och måste ange kontaktinformation samt klubbtillhörighet på betalningen.