Skyttealliansen i Umeå

Umeå Skytteallians består av representanter från de föreningar som har tillgång till skjuthallen på Umestan, fram till dess uppsägning under sommaren 2024, från det datumet saknas komplett skjuthall och endast temporär lösning för luftskytte är tillgängligt.

Alliansens syfte är att samordna skötsel av hallen samt reglera träningstider för deltagande föreningar. Likväl som att hantera bokningar av den gemensamma skjuthallen.