Skyttealliansen i Umeå

Umeå Skytteallians består av representanter från de föreningar som har tillgång till skjuthallen på Umestan.

Alliansens syfte är att samordna skötsel av hallen samt reglera träningstider för deltagande föreningar. Likväl som att hantera bokningar av hallen.